DISCLAIMER

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is. Ten aanzien van de juistheid kan door Arvlad bv geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Arvlad bv geen invloed kan uitoefenen. Arvlad bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige inhoud en opmaak berust bij Arvlad bv dan wel bij de rechthebbenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of anderszins te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Arvlad bv dan wel de rechthebbenden.

Merkbescherming
Het Arvlad bv logo en het merk Arvlad bv gedeponeerde (beeld)merken van Arvlad bv.